[Meny]

Första dojon

Praktisk info

🙋 Fråga först någon vid bordet när du behöver hjälp, sedan räcker du upp handen och så kommer en coach!
🚫 Det råder kodförbud för föräldrar.
🚽 Toaletten finns bredvid entrédörren.
🍌 Vi har fika cirka 12.00.
👥 Cirka 12.45 börjar redovisningen där du kan visa för alla vad du har gjort under Dojon.
💻 Håll utkik på Facebook för anmälan till nästa Dojo!

Nybörjare

Fortsättning

AdaFruit Circuit Playground

Kom igång med Playground

Playground är en liten minidator med bland annat små ljus som kan programmeras. Du behöver vara i fortsättningsgruppen för att jobba med Playground. Börja med guiden för att komma igång!

Guide för Playground

Har du ingen egen Playground? Fråga en coach om du kan låna en under dojon.

Koda med code.orgEN

Koda med ArduinoEN

[Footer]